ប្រូម៉ូសិនខួបកំណើត

SokhaBet  Promotion ប្រូម៉ូសិនខួបកំណើត

រយៈពេល & លក្ខខណ្ឌ៖

1. ការផ្សព្វផ្សាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023 23:00 (GMT +7) រហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែម។

2. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺអាចអនុវត្តបានចំពោះសមាជិកទាំងអស់នៃ SOKHA88 ។

3. សមាជិកអាចទាមទារជាមួយសេវាកម្មអតិថិជនបី (3) ថ្ងៃមុន/ក្រោយថ្ងៃកំណើតពិតប្រាកដ។


ចំនួននៃការដាក់ប្រាក់ (ក្នុងរយះពេល 30 ថ្ងៃ) ប្រាក់រង្វាន់ខួបកំណើត
3 ដងឡើងទៅUSD 8
8 ដងឡើងទៅUSD 18
13 ដងឡើងទៅUSD 28


4. ដើម្បីប្តូរយកប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត សមាជិកតម្រូវឱ្យបញ្ជូនព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោមទៅកាន់សេវាកម្មអតិថិជនបី (3) ថ្ងៃមុន/ក្រោយថ្ងៃកំណើតពិតប្រាកដ៖

I. ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់

II. ច្បាប់ចម្លងនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (ID) ឬលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់គោលបំណងផ្ទៀងផ្ទាត់


5. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះទាមទារ 1 ដងនៃចំនួនបង្វិល មុនពេលការដកប្រាក់ណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើង។

6. សមាជិកអាចទាមទារប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើតម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ។

7. អ្នកលេងម្នាក់ៗអាចចុះឈ្មោះបានតែមួយគណនីប៉ុណ្ណោះ ហើយអាសយដ្ឋាន IP នីមួយៗអាចរីករាយនឹងការផ្តល់ជូនដែលពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកលេងដែលចុះឈ្មោះគណនីច្រើន ឬប្រើគណនីក្លែងបន្លំនឹងមិនមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនោះទេ។ ប្រាក់ចំណេញ និងប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់របស់ពួកគេនឹងត្រូវបានលុបចោល ហើយគណនីនឹងត្រូវបានបង្កកភ្លាមៗ។

8. SOKHA88 មានសិទ្ធិលុបចោល កែប្រែ ឬបញ្ចប់ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

9. លក្ខខណ្ឌទូទៅ SOKHA88 ត្រូវបានអនុវត្ត។

សេវាបំរើអតិថិជន

សេវាបំរើអតិថិជន