ប្រាក់រង្វាន់ចុងសប្តាហ៍

SokhaBet  Promotion ប្រាក់រង្វាន់ចុងសប្តាហ៍

លក្ខខណ្ឌ៖

1. ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែអតិថិជនគេហទំព័រ SOKHA88

2. កម្មវីធីនេះ មានសម្រាប់ផ្តល់ជូនតែថ្ងៃសៅ និងថ្ងៃ អាទិត្យ តែប៉ុន្មោះ។

3. ដាក់ប្រាក់តូចបំផុត 20ដុល្លាប្រាក់បន្ថែម5ដុល្លា

4. ការដកប្រាក់តូចបំផុត 125ដុល្លាឡើង

5. កាផ្តល់ជូននេះ សម្រាប់លេងកម្សាន្តថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ អតិថិជន អាចទាក់ទងមកកាន់ livechat / telegram.

6​ សម្រាប់អតិថិជនដែលទាមទារប្រាក់រង្វាន់ (BONUS WEEKEND)នេះគឺមិនអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 0.8% ប្រចាំសប្តាហ៍ទេ។

7 ប្រសិនបើអតិថិជនមានការក្លែងបន្លំ IP ដូចគ្នានោះ SOKHA88 មានសិទ្ធិដកប្រាក់បន្ថែម និងការឈ្នះទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខណ។

8 រាល់ការសម្រេចចិត្តគឺដាច់ខាត មិនអាចកែប្រែបានឡើយ។

សេវាបំរើអតិថិជន

សេវាបំរើអតិថិជន