បង្វិលកងសំណាង

SokhaBet  Promotion បង្វិលកងសំណាង

លក្ខខណ្ឌ៖ រយះពេល

1. លេខកូដសំបុត្របង្វិលកងសំណាងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យបន្ទាប់ធឺនអូវើបានតិចបំផុតចាប់ពី 100$ ឡើង
2. លេខកូដមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 23.59 ប្រសិនបើវាឆ្លងកាត់ នោះវាមិនអាចទាមទារម្តងទៀតបានទេ។
3. ការទាមទារបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ
4. មិនមានតម្រូវអោយដកប្រាក់សម្រាប់អ្នកឈ្នះ LUCKYSPIN ទេ។
5. ដើម្បីទាមទារ អ្នកត្រូវតែចូលទៅកាន់តេឡេក្រាមផ្លូវការ sokha88
6. រាល់ការសម្រេចចិត្តគឺដាច់ខាត និងមិនអាចកែប្រែបានទេ។

សេវាបំរើអតិថិជន

សេវាបំរើអតិថិជន